USŁUGI

Zlecamy wykonanie usług związanych z opieką na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Świadczone usługi polegają przede wszystkim na:
Do każdej wykonanej usługi wystawiana jest faktura.