WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenia ustalane są indywidualnie w zalezności od:Wynagrodzenia zaczynają się od kwoty 1000 do 2200 euro miesięcznie.