DE
EN
PL

Pośrednictwo pracy w Niemczech

Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Miejscowość:
Wiek:
Telefon:
Telefon komórkowy:
E-mail:
Nie posiada
Posiada
Jeśli tak, wymienić jakie (miejsca pracy, przybliżony czas):
Podstawowa
Średnia
Dobra
Papierosy
Alkohol
Inne nałogi
Jakie?
Jeśli występują choroby, proszę określić jakie?
Oświadczam, że dane podane w formularzu są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz 883.